Het is gebleken dat veel klachten tijdens het menstruatieproces, met acupunctuur zeer goed te verhelpen zijn. Klachten kunnen variëren van:

  • Pijn (voor, tijdens of na menstruatie)
  • Een te korte, te lange of onregelmatige cyclus
  • Te veel, te weinig of helemaal geen menstruatie
  • Premenstrueel syndroom
  • Abnormale vaginale afscheiding

Tijdens een intakegesprek worden eerst de klachten geïnventariseerd en op basis daarvan wordt een diagnose gesteld. Volgens de leer van de Chinese geneeskunde vallen meerdere symptomen onder hetzelfde syndroom en kan met dezelfde behandeling meerdere klachten behandeld worden. In de meeste gevallen betreft het een stagnatie in het lichaam of een tekort van energie of bloed.

Menopauze-Overgang

Gemiddeld rond het 51e levensjaar komt iedere vrouw in aanraking met de overgang en menopauze. Deze 2 termen worden vaak als hetzelfde gezien, maar menopauze is de daadwerkelijk laatste menstruatie en de overgang is de periode daaromheen. Naar schatting heeft 80% van de vrouwen last van overgangsklachten, waarvan de bekendste: de opvliegers (76%). Andere klachten kunnen zijn: hartkloppingen, transpiratie, jeuk, heftige emoties, slaapproblemen. Volgens de leer van de Chinese geneeskunde sluit de overgang naadloos aan bij de afname van de nier yin en yang naarmate we ouder worden. Afhankelijk van het tekort aan Yin of Yang, zullen de klachten tijdens de overgang toenemen in aantal en heftigheid. De behandeling zal er dan ook op gericht zijn om de disbalans te herstellen, waardoor de klachten verminderen dan wel helemaal oplossen.