Algemene voorwaarden

Bij het maken van een afspraak ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Belangrijk
De door mij gegeven behandelingen zijn altijd ter aanvulling op reguliere geneeskundige behandelingen en nooit ter vervanging. Bij klachten moet de patiënt in principe altijd eerst contact opnemen met de eigen huisarts. Indien je mijn advies contact op te nemen met jouw huisarts niet opvolgt, heb ik het recht om mijn behandeling stop te zetten.

Hygiëne
Als acupuncturist gebruik ik alleen steriele wegwerpnaalden. Na iedere behandeling worden deze direct weggegooid en niet hergebruikt.

Privacy
Als patiënt heb je altijd volledige toegang tot jouw gegevens, die bij mij opgeslagen worden. Naar derden gebruik ik volledige geheimhouding conform geldende wetgeving, tenzij in overleg met patiënt wordt besloten om daarvan af te wijken (bijvoorbeeld voor overleg met huisarts). Patiëntgegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Tijdens een behandeling is in de ruimte alleen de acupuncturist en patiënt aanwezig, tenzij anders gezamenlijk overeengekomen.

Behandeling
Na het vaststellen van de diagnose wordt het behandelplan met de patiënt besproken. Indien er bezwaren zijn, moet de patiënt dat voor de behandeling aangeven, anders gaat patiënt akkoord met het behandelplan.
Tijdens de behandeling ga ik met de grootste zorg met de patiënt om. Toch blijft er kans op blauwe plekken, zwellingen, huidbeschadiging en druppels bloedverlies. Indien dit gebeurt, zal ik zorgen voor de optimale verzorging, maar dit gebeurt wel voor eigen risico van de patiënt.

De behandelruimtes worden gehuurd. De algemene voorwaarden van de verhuurder zijn ook op de patiënt van kracht.

Tussentijdige beëindiging behandelplan

Patiënt is altijd vrij de behandeling stop te zetten. De patiënt is hierover geen verklaring verschuldigd. Voor de behandelingen die tot dan zijn uitgevoerd, is wel betaling verschuldigd.

Bij overtreding van algemene fatsoensnormen is de therapeut vrij om de behandeling stop te zetten.

Betalingsvoorwaarden

  • Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Voor afspraken die binnen de 24 uur voor de afspraak worden afgezegd, geldt het volledige tarief van €50,-. Dit geldt ook voor eerste afspraken.
  • Bij voorkeur stuur ik je een tikkie, maar je kunt ook contant betalen. Pinnen is niet mogelijk.
  • Mocht er (bij uitzondering) via overschrijving per bank betaald worden, dient de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum betalen.
  • Indien je niet, of volledig hebt betaald binnen de genoemde termijn, dan bent je van rechtswege in verzuim vanaf de 14ste dag. De behandeling zal dan worden stopgezet totdat de rekening betaald is.
  • Als ik je een betalingsherinnering moet sturen, dan kan hierover €10,- aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
  • Verkeer je in verzuim, dan heb ik het recht incassomaatregelen te nemen, dan wel derden daartoe opdracht te geven. Alle met de incasso gemoeide kosten komen voor jouw rekening.
Openingstijden

Maandag      9.00 tot 20.00  open Vosmaerlaan 18
Dinsdag        9.00 tot 21.30  open Vosmaerlaan 18
Woensdag    9.00 tot 16.00  open Vosmaerlaan 18
(avond)       18.00 tot 21.30  open Oosttangent 4
Donderdag   9.00 tot 16.00  open Vosmaerlaan 18
(avond)        18.00 tot 21.30  open Oosttangent 4
Vrijdag           9.00 tot 16.00  open Vosmaerlaan 18
Zaterdag       9.00 tot 13.30  open Vosmaerlaan 18

Social en reviews